Girl in a jacket

Behandlinger - fokus på det hele menneske

Jeg tilbyder 4 forskellige typer af behandlinger:

Afspændingsbehandling, psykomotorisk behandling, zoneterapi og massage.

Fælles for behandlingerne er en ressource- og helhedsorienteret tilgang. 

Alt afhængigt af hvad du ønsker min hjælp til, så trækker jeg på min 20 årige erfaring som kropsbehandler og underviser indenfor det sundhedspædagogiske felt.

 

SE DE FORSKELLIGE BEHANDLINGSTYPER I UNDERMENUEN.

“Min krop vil ikke som jeg vil – jeg synes faktisk den er rigtig irriterende og træls!”

Ovennævnte citat har jeg hørt mange klienter sige, når vi mødes første gang. Den der oplevelse af, at kroppen nærmest har sit eget liv og at den ligesom ikke vil “makke ret”. Der kan være forskellige årsager til det, men først og fremmest må hovedet (viljen) og kroppen (følelserne) lære at samarbejde. Et godt sted at starte er, at lære at lytte til kroppen.

Måske har du haft eller har langvarig stress, angst og mild depression. Måske står du midt i en periode, som kræver noget særligt af dig og har brug for støtte og vejledning til at bevare dig selv og din indre fornemmelse af tryghed.

Din krop kan være nøglen til at finde retning og mening – den kan hjælpe dig til at finde ro og tryghed og til at kunne vælge til og fra i dit liv.

Lidt om psykomotorisk terapi:

Som psykomotorisk terapeut er det ikke min opgave at diagnosticere eller at “fikse dig”.

Det jeg kan, er at støtte dig i at blive mere fortrolig med din krops signaler.

Støtte dig i at lytte til, forstå og tolke din krops signaler rigtigt. Det, som er rigtigt for dig!

For eksempel ved at finde ind til hvad det betyder, når kroppen gør ondt.

Hvad er det lige præcis, din krop fortæller dig? For det er nemlig DIG, der er eksperten på DIN krop. Det ved du måske bare ikke endnu!

Når vi arbejder med krop-og psyke-sammenhænge, bliver processen en personlig og lærerig opdagelsesrejse.

Og du støttes i at trække denne læring med dig ud i din konkrete hverdag – du bliver med andre ord stærkere i, at handle på det du mærker i din krop.

Du vil blive mere bevidst om NUANCERNE i sansningerne af kroppen og hvad de betyder for dig – så du med tiden kan lade det du mærker i din krop, få større indflydelse på de valg, du træffer.

Kroppen bliver din livsvigtige vejleder og ikke din fjende eller “dumme uforståelige krop”.

Du opnår færdigheder, som du kan trække på, når kroppen gør ondt og livet er svært.

Det sker dels gennem de kropslige behandlinger og de nærværs-øvelser, vi arbejder med og dels gennem samtale og støttende spørgsmål.

I processen bliver du mere bevidst om, hvad der rører sig i dig på et dybere plan. Og bevidst om, hvad der skal til, for at du kan BRUGE din nye viden og nye indsigter til at skabe det liv du ønsker dig.

Du er i centrum – dig som menneske – og ikke din eventuelle diagnose eller sygdom.

Jeg glæder mig til at møde dig.

Kærlig hilsen

Hanne Mette

 

>> Læs mere her om min tilgang til krop/psyke sammenhængen.