Girl in a jacket

Bevægelseshold

Kropsdynamiske forløb og psykomotoriske forløb

På mine bevægelseshold skelner jeg mellem kropsdynamiske forløb og psykomotoriske forløb:

  • De kropsdynamiske forløb: Indeholder masser af bevægelse i højt og lavt tempo til dansevenlige rytmer og både instrueret og improviseret (fri) bevægelse. Gradvist  anspores du til, at bevæge dig ud fra din egen indre impuls med det formål at støtte dig i, at mærke og bevidstgøre dit bevægelsesmønster og også at opdage nye bevægelsesmåder.  Vi får pulsen op, sved på panden og afspændte skuldre. Undervisningen indeholder også kropslige nærværs-færdigheder og andre øvelser til at sænke et eventuelt højt stress niveau og sætter lys på gamle vaner, både kropslige og mentale og viser nye veje frem
  • De psykomotoriske forløb:  Indeholder et mere roligt og tryghedsskabende indhold, f.eks. Mindful Moving. Deltagerne har ofte været igennem et forløb med stress eller er sygemeldte med stress og har fået anbefalet et psykomotorisk forløb. Nogle har måske mild depression og angst. Undervisningen indeholder kropslige nærværsøvelser, som afspænder og skaber ro på nervesystemet og har også enkelte elementer af instrueret bevægelse og knap så meget improviseret. Et fast element i hver undervisningsgang er refleksion og fælles opsamling til sidst. Forløbet sætter lys på ukonstruktive mønstre, kropslige som mentale og viser nye veje frem

Jeg kender ingen små børn, der ikke synes bevægelse er skønt!  Og min oplevelse er, at  glæden ved og trangen til at være kropslige væsener er IBOENDE os alle – vi kan bare komme til at glemme det eller fortrænge det i vores voksne liv. 

Fælles for de bevægelsesforløb jeg udbyder er derfor, at det skal være rart at bevæge sig!

Både fysisk, mentalt og socialt. 

Kropslig læring sker bedst, når vi ikke er pressede. Når vi derimod er trygge, nysgerrige, undersøgende og sansende tilstede, kan der ske opbyggende og positive processer.

Der er potentiale, ubevidste ressourcer og masser af styrke, (bevæge)glæde og mod at hente i kroppen.

Masser af alt det gode! Desuden er det jo heller ikke noget nyt at dans og musik til alle tider har gjort noget godt for mennesker fysisk, psykisk og socialt. Læs f.eks. her:

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art9034251/Hvis-man-danser-mindst-150-minutter-om-ugen-reducerer-det-markant-depression-angst-og-stress

Men tilbage til det jeg kom fra – fælles for begge typer af forløb er aktivering og bevidstgørelse af ressourcer og evner til selvregulering og indre lederskab.

Det er dét jeg ønsker at bidrage med – at du som deltager oplever og mærker din egen styrke, din bevægeGLÆDE og dine ressourcer.

Og at du i fællesskabet med andre kan inspireres og spejle dig og blive mødt som den du er.

At du bliver styrket i at være dig. 

Og det handler   – for mig at se – om at blive og være  kropsligt forankret!

Derfor arbejder vi blandt andet med grounding, centrering, afgrænsning og andre færdigheder, der styrker dit kropslige fundament.

Og her er ikke noget, der er rigtigt eller forkert.

Det er med kroppen, vi møder og erfarer verden.

Kroppens signaler er afgørende for at være og forstå sig selv – også i kontaktfeltet med andre.

 

Hvad kan du som deltager få ud af det?

Læs her om hvad andre deltagere har fået ud af at deltage:

Deltagere på bevægelsesforløb udtaler:

 

Er bevægelsesholdene terapi?

Når vi arbejder med improviseret bevægelse, sansning af kroppen og refleksion, kan der åbnes  op for følelser og erindringsspor, der er lagret i kroppen.

I min undervisning læner jeg mig op af lektor og Ph.D. Helle Winther, der ser kroppen som både levet og levende.

Livshistorien er “embodied” med bevægelses- og handlemønstre, der pga. forskellige omstændigheder har sat konkrete fysiske spor i musklernes spændingstilstand, kroppens fysiske struktur eller de typiske, ofte kropssproglige handlemønstre. Spændingsfeltet mellem før og nu – livshistoriens spor og nutidens forandringsressourcer er kendetegnende for de forskellige felter, bevægelsespsykologien har sit primære fokus på.

Helle Winther skelner mellem det bevægelsesPÆDAGOGISKE rum og det danseTERAPEUTISKE rum.

Mine bevægelseshold hører alle ind under det BEVÆGELSESPÆDAGOGISKE RUM, som er kendetegnende ved, at have fokus på nye muligheder,  ved at arbejde bevægelses -/ ressource – og udviklingsmæssigt og ved tilstedeværelse i NUET.

Jeg håber, du finder noget du kan bruge og at vi ses på et af holdene.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for mere information om forløbene.

Med bevægelige smil 🙂 

Hanne Mette