Girl in a jacket

Mindful Moving Basic

Mindful Moving Basic er en bevægelsesform og en formidlingsmetode, som træner deltagerne i at mærke, tolke og handle på kroppens signaler.

Undervisningen giver konkrete bud på, hvordan kroppen kan bruges som støtte til ro, integritet og mestring af hverdagens udfordringer.

Undervisningen er ressourceorienteret og hver mødegang bruger vi musik, guidet bevægelse/fri dans som en vej til kroppen, vi træner kropslige nærværsfærdigheder, som regulerer nervesystemet og afslutter med afspænding og refleksion.

Mindful Moving Basic er højt og lavt tempo, instrueret og improviseret bevægelse, nærvær og fordybelse, sjov og alvor på samme tid.

Undervisningen udbydes nogle gange som enkeltstående workshops og andre gange som et sammenhængende forløb over 5 – 8 undervisningsgange afhængigt af målgruppen.

Jeg glæder mig til at møde dig!

De bedste hilsner

Hanne Mette

INDHOLD DE ENKELTE UNDERVISNINGSGANGE:

1. gang:

RO OG AFSPÆNDING AF DIT NERVESYSTEM

Vi har fokus på muskelspændinger og spændingsmønstre. Når kroppen er spændt op, kan det være svært at mærke sig selv – bortset fra alt det, som bimler og bamler. Deltagerne guides nænsomt til at lande stille og roligt i kroppen, så spændingsniveauet sænkes og nervesystemet kommer i ro. Du får enkle kropslige værktøjer med dig, som du kan bruge i din hverdag.

2. gang:

ÅNDEDRÆTTET

Åndedrættet er turbovejen mellem hoved og krop og giver et øjebliksbillede på, hvordan du har det. Mange af os har måske haft et blokeret åndedræt i mange år, uden at vide det – og med manglende energi og høj muskelspænding til følge.
Der kan være forskellige grunde til et blokeret åndedræt – og dem kommer vi ind på. Men først og fremmest er åndedrætsmønstret individuelt. Du får konkrete værktøjer til at skabe kontakt og indre ro.

3. gang:

GROUNDING – LAND TRYGT I KROPPEN OG STÅ STÆRKT

Grounding handler om at lande i din krop og lande dér, hvor kroppen er. Vi arbejder med kropsøvelser, der støtter din sansning af jordforbindelse – liggende, siddende, stående og i bevægelse. Grounding handler om at bevare indre stabilitet og nærvær i dig selv og i kontaktfeltet med andre. Derfor er Grounding et kraftfuldt kropsligt værktøj til styrkelse af din indre balance, integritet og livfuldhed.

4. gang:

CENTRERING OG ENERGIFELT

Kontakt med dit centerområde styrker dit fokus og forankrer et fast holdepunkt i dig selv. Du lærer hvad centrering konkret er og hvordan du kan bruge centrering som støtte til dit kropslige fundament. Du lærer hvordan du kan opbygge og bevare din energi i stedet for at miste den (f.eks. i mødet med andre).

5. gang:

ACCEPT OG ANERKENDELSE

Vi arbejder med accept, anerkendelse og værdsættelse. Du får øvelser og selvkærlige værktøjer, som forebygger stress, styrker selvværd, mod og relationskompetencer.
Vi samler op på bevægelsesforløbet og afslutter med guidet afspænding og visualisering.
Du får det sidste materiale med, som støtter din videre proces.

Til orientering:

Beløbet refunderes ved: 1) Aflysning fra underviseren. Aflyser underviseren en enkelt lørdag, refunderes endagsbeløbet eller ny dato aftales. Og 2) Hvis kurset ikke må afholdes pga. covid-19-restriktioner.

Beløbet refunderes ikke, hvis du bliver forhindret i deltagelse i forløbet, men du er velkommen til at sælge din tilmelding til en anden.