Girl in a jacket
mm

Mindful Moving er en kropsdynamisk bevægelsesform og en formidlingsmetode, som forankrer læring i kroppen.

Undervisningen har fokus på nærvær, opmærksomhed og sanselighed. Den træner deltagerne i at mærke, tolke og handle på kroppens signaler.

> SE HER FOR AKTUELLE MINDFUL MOVING WORKSHOPS

Deltagerne får kropslige og mentale værktøjer til at møde og håndtere de udfordringer, de står med i dagligdagen.

Metoden er velegnet til fx medarbejderudvikling. Arbejdet med krop, bevægelse og refleksion gør, at medarbejderne involverer sig i temaet og i hinanden på en anden måde, end hvis man udelukkende sidder og lytter til et foredrag.

Mindful Moving er højt og lavt tempo, instrueret og improviseret bevægelse, nærvær og fordybelse, sjov og alvor på samme tid.

Mindful Moving er et godt afsæt for nye handlemuligheder i gruppen.

> Mindful Moving Hjemmesiden

> Min profil under Mindful Moving Instruktører

Hvordan foregår Mindful Moving

Undervisningen bygges op om et tema, afhængig af målgruppen og kursets formål.

Der undervises altid ud fra en fast opbygning:

– kort teoretisk oplæg om det aktuelle tema

– bearbejdning og undersøgelse af dagens tema gennem bevægelse, opmærksomhedsøvelser, visualisering, meditation og afspænding

– afsluttende refleksion, hvor vi sætter ord på de erfaringer vi gør os og bygger bro mellem undervisningen og udfordringerne i hverdagen

Temaer kan være selvregulering af stresstilstande i nervesystemet, hovedpine og migræne, søvnløshed, smerter o.lign.

Mindful Moving kan være en ingrediens til en temadag eller foregå som et forløb over flere gange og kan skræddersyes efter ønsker, behov og forudsætninger.

Ring eller mail for nærmere aftale.