Psykomotorik og afspænding

Med afspænding og psykomotorik oplever du, at øge din kropsbevidsthed og dit nærvær i kroppen. Dette giver dig bedre mulighed for at “connecte” konstruktivt med din krop og med dine fysiske og psykiske ressourcer.

Der behandles udfra et helhedssyn og altid med udgangspunkt i kroppen.

Psykomotorisk- / afspændingsbehandling er særlig velegnet ved:

 • hovedpine og migræne
 • smerter i muskler og led
 • muskelspændinger og uro i kroppen
 • holdningsproblemer
 • stress og stressrelaterede symptomer
 • søvnbesvær
 • når du ønsker at øge din kropsbevidsthed og nærvær i kroppen

Et behandlingsforløb

Behandlingen begynder første gang med en samtale om årsagen til din henvendelse, om dine forventninger og en aftale om rammerne for forløbet.

I et behandlingsforløb indgår flere elementer:

 • den manuelle behandling, som påvirker muskulaturen ved hjælp af blide stræk, tryk og rolige greb, hvorved spændingsmønstret reguleres og nervesystemet afbalanceres
 • vejledning i hensigtsmæssig brug af kroppen i bevægelse og i hvile
 • instruktion i øvelser
 • træning i afspænding og visualisering
 • samtale om oplevelser, reaktionsmønstre og handlemuligheder
 • oftest beholder klienten et tyndt lag tøj på/tøj du føler dig godt tilpas i og kan bevæge dig i, fx løstsiddende bluse og tynde bukser (helst ikke cowboy bukser, da det er svært at bearbejde dine muskler gennem kraftigt stof)

Hvorfor lytte til kroppen

At have en god kontakt med kroppen er vigtig, fordi kroppen rummer masser af information, den rummer vores historie og vores aktuelle tilstand fysisk, emotionelt og socialt. Dette er desværre ofte en overset faktor.

Den verden vi lever i, er fuld af forandring, konstante input, indre og ydre krav. Det kan indimellem være vanskeligt at bevare sit nærvær og integritet.

Men kroppen er det bibliotek, som vi kan gå ind i og finde ressourcer og løsninger på forskellige problematikker.

Ressourcer, som vi kan hente frem og bruge aktivt i hverdagen eller når vi er i situationer, der kræver noget særligt af os.

Ressourcer, som kan give styrke, nærvær og glæde.

Kropsbevidsthed handler om at have kroppen som vigtig medspiller og at være i dialog med signalerne fra kroppen. Herved skabes bedre mulighed for, at forholde sig aktivt til det som foregår og handle i overensstemmelse med det, som mærkes i kroppen.

Kroppen er en fantastisk nøgle til selvindsigt og selvaccept, til nærvær og ro i sindet.

Jeg er omfattet af DAP´s ( Danske Psykomotoriske Terapeuter) etiske regler og har tavshedspligt.

Afspændingsbehandling

Ved hjælpe af blide stræk, tryk og rolige greb, løsner jeg dine overspændte muskler og giver impuls til de underspændte muskler. Afspændingsbehandlingen regulerer spændingsforholdet i musklerne og mindsker dermed smerter i muskler og led, afhjælper stress og giver såvel kropsligt, som mentalt velvære
Få en øget kropsbevidsthed og styrk dit nærvær i kroppen. Dette muliggør kontakt med dine fysiske og psykiske ressourser.