Girl in a jacket

Sådan hjælper jeg dig

Når vi mødes, snakker vi om din henvendelsesårsag, hvad du ønsker at få ud af behandlingen/ forløbet og vi aftaler rammerne herfor.

Jeg arbejder altid med udgangspunkt i kroppen. Kroppen rummer de selvhelbredende kræfter, der skal til, for at genskabe balance, når den får de rette betingelser.

Det kan fx være migræne, som bliver ved med at plage dig. Har det årsag i fysiske ubalancer, så arbejder vi med det – fx gennem zoneterapi, korrigerende kropsholdning, gode råd om kost, urter, søvn og lignende.

Måske døjer du med lændegener eller uro i benene – og her kan zoneterapi også være et godt bud på at lindre smerte og mildne uroen. Zoneterapi har en positiv effekt på gener i muskler, knogler og led i det hele taget. Her vil vi også typisk kigge på dit bevægelsesmønster og vejledning i en optimal kropsholdning.

Har det årsag i dybereliggende følelser, kan vi arbejde mere kropsterapeutisk:

Det betyder blandt andet en dybere helhedsorienteret tilgang, hvor aspekter af dit fysiske, psykiske og sociale liv inddrages.

Behandlingen er ressourceorienteret. Det betyder, at jeg tager udgangspunkt i det som fylder her og nu i din hverdag og at vi bruger tid på at finde ind til dine ressourcer og potentialer. Fysiske som psykiske. De er vigtige at få kontakt med, for at kunne klare udfordringer og vanskelige dillemaer.

Kroppen rummer vores individuelle historie – vores identitet er dybt forankret i kroppen – følelser og erindringsspor er lagret i muskellagene. Vores bevidste hukommelse kan have overhørt og fortrængt de følelser, vi bærer i os. Følelser af sorg, vrede, glæde, behov, længsler for blot at nævne nogle.

Og så værker og driller kroppen.

Og det bliver den ved med, indtil vi lytter til den. Tolker signalerne rigtigt. Og handler aktivt på det vi mærker i kroppen. Jeg kan hjælpe dig med at skærpe din opmærksomhed på kroppens signaler, så du hurtigere kan mærke om du er på rette kurs, om du skal justere på dine valg og hvordan.

Følelser kan bevidstgøres, bearbejdes og forløses konstruktivt og nænsomt og i dit tempo.

Så usikkerhed og forvirring erstattes med en indre fornemmelse af tryghed, nye handlemuligheder, styrke og mod til at stå ved dig selv og din måde at være i verden på.