Girl in a jacket

Dato: 25. maj 2018

PERSONDATAPOLITIK FOR KROPSPOTENTIALET V/ HANNE METTE TOLSGAARD

Introduktion:

For at kunne drive min virksomhed er der vigtige personoplysninger, jeg har behov for at behandle. Kropspotentialet v/ Hanne Tolsgaards (herefter kaldet Kropspotentialet) persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data jeg indsamler, hvorfor jeg indsamler dem og hvad jeg anvender dem til.

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til firmaets persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

hanne.tolsgaard@gmail.com

Dataansvarlig

Hanne Tolsgaard, Bakkevej 6, 8870 Langå

Kropspotentialets behandling af dine personoplysninger:

Kropspotentialet behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis dine forældre, har udleveret til firmaet i forbindelse med behandling, undervisning eller tilmelding til nyhedsbrev.

Disse personoplysninger behandler Kropspotentialet for at kunne leve op til firmaets forpligtelser overfor dig som klient eller kunde. Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail og evt. fødselsdato
 • Civilstand
 • Nuværende fysisk og psykisk helbred
 • Evt. tidligere sygdom, som kan have indflydelse på nuværende tilstand
 • Evt. medicin, som kan have indflydelse på nuværende tilstand
 • CPR. nr., såfremt din behandling, skal indberettes til sygeforsikring danmark eller lignende sundhedsforsikring i forbindelse med zoneterapibehandling.

Tidsfrister for sletning/opbevaring:

Kropspotentialet stræber efter at slette eller anonymisere personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer Kropspotentialet dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven og journalpligten.

Dine rettigheder efter persondataforordningen:

 • I forbindelse med Kropspotentialets behandling af dine personoplysninger, har du adskillige rettigheder:
 • Retten til at modtage oplysning om hvordan jeg behandler dine personoplysninger (oplysningspligt)
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få urigtige oplysninger rettet
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til Kropspotentialets persondataansvarlige.

Kropspotentialet kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis Kropspotentialet kan rette oplysninger gøres dette naturligvis gratis, med mindre det kræver uforholdsmæssig stor indsats. Kropspotentialet bestræber sig på at vedligeholde diverse tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra Kropspotentialets tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra arkivserver med det samme, og det er ikke sikkert at oplysningerne fjernes fra firmaets sikkerhedskopisystemer.

Du har altid ret til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/).

Oplysninger, som Kropspotentialet videregiver:

Kropspotentialet videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner. Undtaget er disse tilfælde:

 • Med dit samtykke

Kropspotentialet kan videregive personlige oplysninger til f.eks. læge, sygehus, anden sundhedsfaglig behandler, sagsbehandler eller forsikringsselskab, hvis vi har dit samtykke. Kropspotentialet kræver aktivt tilvalg af videregivelse af ALLE personoplysninger.

 • Til ekstern databehandling

Kropspotentialet kan videregive personlige oplysninger til samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med Kropspotentialets gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis firmaets databehandleraftale.

 • Af juridiske årsager

Kropspotentialet kan videregive personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis firmaet i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysninger er nødvendig for at:

 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytter mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer

Kropspotentialet kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og med vores partnere. Kropspotentialet kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan det psykomotoriske og det zoneterapeutiske fag bruges af offentlige og private.

Informationssikkerhed

Kropspotentialet arbejder hårdt for at sikre klienter, kunder og eventuelle nyhedsbrevmodtagere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger som firmaet lagrer.

Kropspotentialet har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personer med adgang til informationssystemer
 • Skriftlige journaler, som Kropspotentialet i øvrigt i videst muligt omfang kun benytter sig af, opbevares i elektronisk Security Box med kode

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Kropspotentialet gennemgår regelmæssigt, at firmaet overholder egen persondatapolitik. Skulle Kropspotentialet modtage formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Kropspotentialet samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at behandle klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores klienter og kunder.

Ændringer

Kropspotentialets privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på firmaets hjemmeside (www.kropspotentialet.dk) , og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjefaldende måde (via nyhedsbreve eller direkte e-mail).